Ulf Dubois

Bild på Ulf Dubois

073 684 45 04

NGO Factory AB

www.ngofactory.se

Spetskompetens
Får saker att hända, skapa delaktighet, förändringsarbete, arbetsmetoder, processutveckling, effektivisering, att sätta kunderna i centrum, expandera internationellt

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Jag har en bred kunskap kring företagande utifrån olika perspektiv, såsom: arbetsmetoder, processtyrning, effektivisering, metoder för att få fler kunder, kundnöjdhet, medarbetarutveckling och organisationsstrukturer. Det betyder att jag är öppen för diskussioner kring de flesta frågor som företagare har.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Ett hjärtligt intresse för företagaren och den verksamhet hen driver och en stark vilja att komma framåt och skapa förutsättningar att nå satta mål.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Tänka igenom hur hen på bästa sätt kan beskriva sin verksamhet och de funderingar som lett till viljan att ha mötet med mig. Tydlig problembeskrivning och tydliga mål är alltid bra startpunkter för ett förändringsarbete.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Optimism, aha-upplevelser, nya insikter, nytt mod samt en handlingsplan med konkreta uppgifter.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Bra på att lyssna, intresserad, nyfiken, bred kunskap om företagandets alla faser, djup kunskap om organisations- och företagsutveckling, vill få saker att hända, stort kontaktnät, erfarenheter från att bygga företag och återförsäljare internationellt.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, Engelska och Tyska (i tal)