Eva Martin

Bild på Eva Martin

070-766 79 13

Trifo Business & Space AB

www.trifo.se

Spetskompetens
Ekonomiförståelse. Programerfarenhet. Strukturering. Kvalitet. Analytisk. Myndighetsvana. Företagserfarenhet.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Start, drift, utveckling och hur man kan lägga en grund för arbetet både på kort och lång sikt. Det som känns svårt kan förklaras och förstås och vägledning kan ges både gällande ekonomi och digitalt arbete.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Genuint intresse av att hjälpa personen framåt i sitt företagande. Företagaren får en annan persons synvinkel, fler tankar kring möjligheter och förändringar som vägleder framåt både för sig själv och för företagandet.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Gärna att man har tänkt igenom vad målet är, dvs vad företagaren vill med sitt företag, sig själv och med mötet med mig. Frågor, exempel och tankar om vad man vill diskutera, gärna exempel från den egna verksamheten.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Glädje i att kunna mer och att känna sig starkare, säkrare och tryggare i sig själv som företagare -kanske t o m lättnad om något har ”hängt över” en och att det gått att klargöra under mötet.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Min inställning är alltid positiv i grunden och mitt intresse ligger i att utveckla både företag och personen i företaget. Jag har lång erfarenhet med grundlig kompetens och förståelse samt att jag är analytisk och bra på att förenkla det som kan kännas svårt.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.

Spetskompetens
Interneterfarenhet. Programerfarenhet. Digitalisering. Kvalitet. Plattformserfarenhet. Filkunskap. Kreativ.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Start, drift, utveckling och hur man kan lägga en grund för arbetet både på kort och lång sikt. Det som känns svårt kan förklaras och förstås och vägledning kan ges både gällande ekonomi och digitalt arbete.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Genuint intresse av att hjälpa personen framåt i sitt företagande. Företagaren får en annan persons synvinkel, fler tankar kring möjligheter och förändringar som vägleder framåt både för sig själv och för företagandet.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Gärna att man har tänkt igenom vad målet är dvs vad företagaren vill med sitt företag, sig själv och med mötet med mig. Frågor, exempel och tankar om vad man vill diskutera, gärna exempel från den egna verksamheten.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Glädje i att kunna mer och att känna sig starkare, säkrare och tryggare i sig själv som företagare -kanske t o m lättnad om något har ”hängt över” en och att det gått att klargöra under mötet.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Min inställning är alltid positiv i grunden och mitt intresse ligger i att utveckla både företag och personen i företaget. Jag har lång erfarenhet med grundlig kompetens och förståelse samt att jag är analytisk och bra på att förenkla det som kan kännas svårt.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.