Thomas Forslin

Bild på Thomas Forslin

070-459 66 27

Forslinsfabriken

www.forslinsfabriken.se

Facebook:Facebook
LinkedIn:LinkedIn

Spetskompetens
Småföretagande. Entreprenörskap. Bokföring. Redovisning. Regelverk.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Alla frågor som kan beröra företagandets villkor, upplägg och inriktning som liten eller mellanstor företagare. Stöd och kunskap kring bokföring, redovisningsmetoder och att få koll på aktuella och nödvändiga regelverk för att få en trygghet i företagandet.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
En allmän genomgång med tips och råd, gärna kombinerat med specifika frågeställningar som den unika företagaren bär på. Jag är intresserad av att förstå vad företagarens situation och vilka unika behov och frågor som just den företagaren har.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Jag skulle gärna ta del av särskilda frågeställningar innan för att kunna ge så specifik och nyttig rådgivning som möjligt. Fundera igenom vad som upplevs mest viktigt att få stöd och svar kring.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Att ha blivit sedd och lyssnad på, men också med en ny dos kunskap som ger råg i ryggen i företagandet och ökad trygghet i hur företaget kan drivas.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Har själv jobbat med både mindre och mellanstora företag, både som verksam och rådgivare, men också med regional näringslivsverksamhet. Har därför en ganska bred kunskap om företagandets villkor och möjligheter. Vill gärna hitta de specifika svaren som företagaren i sin unika situation kan ha nytta av.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska.