Marie Nilsson

Bild på Marie Nilsson

073-910 55 79

Öresund Strategy & Design AB

www.oresunddesign.se

Facebook:Facebook
LinkedIn:LinkedIn
Instagram:Instagram

Spetskompetens
Produktutveckling. Industridesign. Ekodesign. Interaktionsdesign. Designstrategi. Produktplanering. Processutveckling.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Allt som har med produktutveckling och design att göra. Konkreta frågor kopplat till produktens utformning, tillverkning och användning. Strategiska frågor som innovationsarbete, sortimentsplanering och arbetsprocesser. Praktiska frågor kring projektorganisation, kompetensbehov, kreativitet och kommunikation. Akuta problem som t.ex. ”vi har kört fast!”, ”hur går vi vidare?”

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
En rådgivning som utgår från företagarens unika behov och situation. Vi analyserar problemet och hittar kärnan i utmaningen. Sedan diskuterar vi olika angreppssätt och lösningar, och hittar inspirerande exempel och stödjande metoder. Avslutningsvis sammanfattar vi och gör en plan för att komma vidare.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Tänk gärna igenom anledningen till behovet av rådgivning, och vilka förväntningarna är. Förbered information för att beskriva problemet på ett bra sätt.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Jag vill att företagaren ska känna sig fylld av energi och tillförsikt, och känna att hen har en konkret plan för det fortsatta arbetet.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Nyfiken och med ett genuint intresse. Lyhörd och stödjande. Lång erfarenhet från många olika typer av företag. Bred kompetens inom teknik, design och marknad. Kreativ och lösningsorienterad.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.