Staffan Brahe

Bild på Staffan Brahe

076-517 27 83

Fortos Management Consulting AB

www.fortos.se

Spetskompetens
Ledarskap. Partnerskap. Affärsplan. Organisation. Produktutveckling. HR. Marknadsanalys.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Frågor som har att göra med hur företaget kan ta nästa steg i utvecklingen och vad som krävs för att lyckas.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Ett bollplank som ger konkreta råd utifrån företagarens unika situation och ambition.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Att ha tänkt igenom vad man vill uppnå med sitt företagande samt kortfattat kunna beskriva sitt företag inklusive möjligheter och utmaningar.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Energi, idéer och handfasta tips på hur man kan komma vidare och utveckla sitt företag.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag har en coachande och pragmatisk syn på rådgivning som helt anpassas efter individens situation och behov. Min bakgrund från att leda mindre bolag samt att driva förändringsarbete och verksamhetsutveckling i stora internationella organisationer gör att jag har mycket värdefull erfarenhet att dela med mig av.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.

Spetskompetens
Ledarskap. Partnerskap. Affärsplan. Organisation. Produktutveckling. HR. Marknadsanalys.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Frågor som har att göra med hur företaget kan ta nästa steg i utvecklingen och vad som krävs för att lyckas.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Ett bollplank som ger konkreta råd utifrån företagarens unika situation och ambition.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Att ha tänkt igenom vad man vill uppnå med sitt företagande samt kortfattat kunna beskriva sitt företag inklusive möjligheter och utmaningar.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Energi, idéer och handfasta tips på hur man kan komma vidare och utveckla sitt företag.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag har en coachande och pragmatisk syn på rådgivning som helt anpassas efter individens situation och behov. Min bakgrund från att leda mindre bolag samt att driva förändringsarbete och verksamhetsutveckling i stora internationella organisationer gör att jag har mycket värdefull erfarenhet att dela med mig av.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.