Sara Nilsson

Bild på Sara Nilsson

070 745 03 08

dizparc Halmstad AB

dizparc.se

Spetskompetens
Innovation. Digital strategi. Appar. Samla och ta beslut baserat på data. Hemsidor. Användarvänlighet.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Alla tankar och idéer som man har kring sin verksamhet. Passa på och lyft alla frågor som du inte vet vem du ska bolla med. Även dumma frågor kan ha riktigt bra svar! Många gånger vet man inte vad man ska fråga (för när man kan ställa frågan hittar man ofta svaret). Då får man börja brett ”Hur gör jag för att komma i gång?” ”Det känns som jag sitter fast, hur tar jag mig vidare?” ”Hur ska jag göra mitt företag effektivare?” ”Kan jag använda teknik på något smart sätt?” ”Hur skapar jag en långsiktig plan?” sen ställer jag mängder med följdfrågor som gör att vi hittar vad den frågan är egentligen.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Nyfikenhet och nya perspektiv på verksamheten. Genom att låta någon annan tänka med dig kan vi hitta nya vinklar som gör att du med enkla steg kan ta stora kliv framåt. Mitt mål med varje timme är att du ska gå därifrån med en konkret lista över actions för dig att börja bocka av.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Jag önskar att företagaren funderar kring sig själv och verksamheten. Varför startade du företaget från början (om du inte har startat vill jag gärna veta vad det är som lockar dig att starta) och vad ser du är din roll i framtiden? För verksamheten vill jag att man tänker kring kunder, sin vision samt möjligheter och utmaningar framåt. Har du tänkt igenom det innan kan jag snabbt få en bild av verksamheten och vi kan börja skapa resultat.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Jag hoppas att man går från mötet och känner sig taggad och med en övertygande känsla av ”det här löser jag!”.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Nyfikenhet och en gnutta naivitet. Med min erfarenhet från affärsutveckling inom innovation och start-up världen är jag van vid att hitta lösningar som inte är helt uppenbara.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska