Robert Dejanovic

Bild på Robert Dejanovic

076-517 27 90

robert.dejanovic@fortos.se

Fortos Management Consulting AB

www.fortos.se

Spetskompetens
Sales Management. Marknadsplan. Produktutveckling. Innovation. Produktstrategi.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
De flesta frågor som rör företagande! Mer specifikt hur företagare kan expandera sin verksamhet genom att nå nya kunder, marknader och utöka sina erbjudanden.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Någon som lyssnar och gemensamt med företagaren kan ta fram en bra väg framåt.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Att ha med sig en bra problemställning som vi kan diskutera.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Att företagaren har någon som förstår problemet och att rådgivaren har kompetens att guida företagaren framåt.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Kunnig, erfaren och lyhörd. Social kompetent och lätt att prata med.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.