Petra Schollin Löfbom

Bild på Petra Schollin Löfbom

072-736 33 35

petra@pslkonsult.se

PSL Hotellkonsult

www.pslkonsult.se

Spetskompetens
Marknadsplan. Revenue management. Ledarskap. Tjänsteutveckling. Service. Marknadsföring. Hotel management.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Utveckling och förbättring av verksamheter gällande marknadsföring, lönsamhet och organisation framförallt inom tjänstesektorn.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Ett coachande förhållningssätt där jag lyssnar och reflekterar för att ge möjlighet till insikt om åtgärder på kort och lång sikt.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Genom att fundera kring nuläge kontra önskat läge. Då kan vi tillsammans snabbare komma fram till kärnan i önskad utveckling.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Ny energi och framtidstro.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Bra resultatinriktad lyssnare med lång erfarenhet och förmåga att omsätta strategier i praktiken. Älskar förbättringar och utveckling.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.

Rådgivningen kan handla om vilka uppgifter som ska anges när du ansöker om ett Coronastöd för ditt företag. Det kan även handla om rådgivning till dig som redan har sökt ett Coronastöd och som behöver komplettera din ansökan. Eller om mer generella funderingar kring Coronastöden, till exempel om du har möjlighet att söka Coronastöd för ditt företag.

Om din rådgivning gäller en skarp ansökan om Coronastöd, är det viktigt att komma ihåg att det är du själv som fyller i ditt företags ansökan, men genom Timbanken får du råd och guidning kring vilka uppgifter det är som efterfrågas och som du ska ange i din ansökan.