Petra Schollin Löfbom

Bild på Petra Schollin Löfbom

072-736 33 35

PSL Hotellkonsult

www.pslkonsult.se

Spetskompetens
Marknadsplan. Revenue management. Ledarskap. Tjänsteutveckling. Service. Marknadsföring. Hotel management.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Utveckling och förbättring av verksamheter gällande marknadsföring, lönsamhet och organisation framförallt inom tjänstesektorn.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Ett coachande förhållningssätt där jag lyssnar och reflekterar för att ge möjlighet till insikt om åtgärder på kort och lång sikt.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Genom att fundera kring nuläge kontra önskat läge. Då kan vi tillsammans snabbare komma fram till kärnan i önskad utveckling.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Ny energi och framtidstro.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Bra resultatinriktad lyssnare med lång erfarenhet och förmåga att omsätta strategier i praktiken. Älskar förbättringar och utveckling.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.