Marina Blom

Bild på Marina Blom

070-313 15 46

M Blom People & Business AB

www.marinablom.se

LinkedIn:LinkedIn

Spetskompetens
Ledarutveckling. Organisationsutveckling. Medarbetarutveckling. Strategiskt och operativt ledningsarbete. Kompetensutveckling.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Alla typer av frågor som handlar om att utveckla sitt företag, sig själv och sina medarbetare – exempel – utbildning, arbetssätt, struktur, effektfull tidshantering, team-samverkan, motivation och drivkrafter, kommunikation och feedback, motiverande målsättning.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Att leda och utveckla människor, verksamheter och projekt har alltid inspirerat mig – jag kommer vara engagerad, nyfiken och fokuserad på företagaren och hens frågor!

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
En kort presentation av sig själv, sitt företag och sina förväntningar.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Energi – Lust – Glädje - Handlingskraft

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag identifierar nuläget, är nyfiken, klarsynt och har koll på både fakta och människor. Min strategiska förmåga hjälper mig se alternativa vägar till affärsmålet – den har jag utvecklat under alla år som chef och ledare inom Sparbanksvärlden och som egen företagare.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.