Maria Alexén

Bild på Maria Alexén

073-423 30 67

Alexén Avehall Advisory

www.alexenavehall.se

Spetskompetens
Affärs- och varumärkesutveckling. Vision. Kärnvärden. Corporate identity. Omvärldsanalys. Positionering. Förändringsledarskap.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Kreativt bollplank, reflekterande samtalspartner och stöd till verksamhetsledning inom övergripande varumärkes- och kommunikationsfrågor direkt kopplat till affärsmål och affärsutveckling.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Jag ställer utmanande frågor, fördjupar och reflekterar kring verksamheten för att ta ut en tydlig riktning, relevanta kärnvärden och en särskiljande position.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Ge en utförlig bild av verksamheten, bakgrund, nuläge, mål, behov, utmaningar och annat som påverkar.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Inspirerad och stärkt med nya insikter om vilka behov och utmaningar ditt varumärke står inför och hur du aktivt kan stärka och utveckla det för att nå dina affärsmål.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Lång och djup erfarenhet av att hjälpa verksamheter inom olika branscher att våga ta ta tag i sitt varumärke. Att veta och visa vad man vill uppnå, vad man ska göra och varför.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.