Lena Sandö

Bild på Lena Sandö

070-968 97 36

Parigot

parigot.se

Spetskompetens
Varumärkesplattform. Grafisk Identitet. Kommunikationsrådgivning. Konceptutveckling. Webdesign. Strategi.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Ditt företag behöver vara synligt, förstått och attraktivt. På rätt plats och i rätt stund leder det till att just ditt erbjudande identifieras som den bästa lösningen på kundens behov. Jag kan ge insikt i frågor som; vad, vem, hur, varför, när, och var? Ur ett helhetsperspektiv eller i en kreativ process av en visuell identitet, ett koncept, en hemsida, ett budskap. Vi kan bolla; möjligheter och effekter av en eller annan lösning, om ditt budskap är tydligt och möter din målgrupp, hur man identifierar sin målgrupp, hur mycket kommunikation som krävs för att ge effekt, vad en framgångsrik logo har för egenskaper, det symboliska värdet av stil, färg och form.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Jag är kreativ och lösningsinriktad. Min ambition är att bidra med vägledning, metod och inspiration till projekt inom branding och kommunikation på en nivå som stämmer överens med just dina behov och aktuella möjligheter.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Om det finns, skicka gärna länk till ditt företags kommunikationskanaler t ex webbsida, Facebook, Instagram eller skiss som du tror kan vara av intresse, det hjälper mig se möjligheter. Fundera på vad du vill åstadkomma, det hjälper mej att förstå helheten.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
En känsla av tydlighet, struktur och entusiasm för att gå vidare.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag har ett brinnande intresse för stil och sociala trender, hur dessa påverkar sättet vi kommunicerar och bidrar till på sättet vi säljer. Jag har 20 års erfarenhet inom branding, kommunikation, retail, events, produktutveckling och digital media från projekt med stora globala företag såväl som mindre aktörer samt undervisat grafisk design på universitetsnivå. Mitt fokus är helhetsvision, funktion, relevans och entusiastisk design. Jag är en strukturerad och erbjuder ett genuint engagemang i ditt företags framgång.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska, franska.