Johan Hede

Bild på Johan Hede

076-517 29 15

Fortos Management Consulting AB

www.fortos.se

Spetskompetens
Styrelsearbete. Rekrytering. Personalfrågor. Organisationsutveckling.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Jag har lång erfarenhet från att jobba med hur du ska organiserar ditt bolag och hur du kan tydliggöra roller och ansvar, för att uppnå bästa resultat. Jag är själv egenföretagare och har därifrån också mycket erfarenhet av rekrytering och personalfrågor. Jag diskuterar gärna hur du kan växa ditt företag och hur du på bästa sätt kan rekrytera rätt medarbetare. Personalfrågor att diskutera med mig kan handla om allt från hur du motiverar din personal till hur du tar svåra samtal.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Du kan förvänta dig ett möte där vi diskuterar dina konkreta frågor, tillsammans lägger upp en plan för hur du ska komma vidare, och där vi även planerar in en uppföljning för att säkra att du når de resultat du önskar.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Jag ser gärna att du har funderat igenom vilka frågor som du behöver hjälp och stöttning med.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
En känsla av att problemställningen har klarnat och att vi har sorterat ut vilka lösningarna är, och vilka konkreta nästa steg du ska ta efter det att du lämnat mötet.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Konkret, handlingskraftig, och jag har en förmåga att strukturera upp en plan för dig så att du kommer vidare med att utveckla ditt företag.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.