Benny Österlund

Bild på Benny Österlund

073-838 00 00

benny@ngofactory.se

NGO Factory AB

www.ngofactory.se

Spetskompetens
Affärsutveckling, Rekrytering. Bemanning. Organisationsutveckling. Ledarskap.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Affärsutveckling, kundnöjdhet, ledarskap, stöd i att bygga affärsmässiga organisationer och team.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Individuellt anpassad rådgivning baserad på företagarens behov. Allt från övergripande strategiska frågor till mer detaljerade operativa detaljer.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Presentation av ursprunglig affärsidé och marknadsanalys i relation till verkliga resultat och utfall. Uppdaterad målbild.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Energifylld med nya perspektiv och idéer konkretiserade.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Lugn och metodisk med ett strategiskt synsätt. Stöttande men kan samtidigt utmana och ifrågasätta för att hjälpa till att bredda perspektiv och tillvägagångsätt.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.

Rådgivningen kan handla om vilka uppgifter som ska anges när du ansöker om ett Coronastöd för ditt företag. Det kan även handla om rådgivning till dig som redan har sökt ett Coronastöd och som behöver komplettera din ansökan. Eller om mer generella funderingar kring Coronastöden, till exempel om du har möjlighet att söka Coronastöd för ditt företag.

Om din rådgivning gäller en skarp ansökan om Coronastöd, är det viktigt att komma ihåg att det är du själv som fyller i ditt företags ansökan, men genom Timbanken får du råd och guidning kring vilka uppgifter det är som efterfrågas och som du ska ange i din ansökan.