Martina Oxling

Bild på Martina Oxling

070-914 88 68

PE Teknik & Arkitektur AB

www.pe.se

Spetskompetens
Samverkan. Social hållbarhet och sociala företag. Hållbara affärsmodeller. Innovationsplattformar. Hållbar livsmedelsnäring.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Samarbete över gränser för innovation och hållbarhet ur ett affärsperspektiv. Hur sociala företag kan bli mer ekonomiskt hållbara. Hur företag kan bli mer socialt hållbara.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Jag lägger stor vikt vid att förstå företagen, dess utmaningar och möjligheter och anpassar coachingen efter det. Jag tror på samarbeten för att driva utveckling inom hållbarhetsområdet.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Att de tänker väl igenom vilka utmaningar och möjligheter de ser.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Jag önskar att de känner sig inspirerade samt möjlighets- och actioninriktade.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Möjlighetsinriktad. Kreativ och nytänkande. Är en del av ett större sammanhang på PE Teknik & Arkitektur AB med många bra kollegor.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.