Jonas Wennerberg

Bild på Jonas Wennerberg

031-87 21 22

jonas.wennerberg@procuraekonomi.se

Procura Ekonomi- & Lönekonsulter AB

procuraekonomi.se

Facebook:Facebook
LinkedIn:LinkedIn

Spetskompetens
Löpande bokföring. Bolagsbildning. Bokslut. Inkomstdeklaration. Skatterådgivning. Val av bokföringssystem.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
De frågor jag brinner för är att hjälpa dig med att strukturera din verksamhets bokföring och rapportering så att du kan fokusera på din verksamhet.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Ett förutsättningslöst möte med syfte att finna ut vad du vill med ditt företag, hur du vill driva det och hur du vill att det skall utvecklas. Vad är företagets mål för dig.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Det är alltid bra att du tar med dig ditt registreringsbevis från Skatteverket och, ifall du redan idag har bokföring, tar med dig den senaste balans och resultatrapporten.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Att du känner trygghet i att den rapportering du får från din redovisning kan hjälpa dig göra rätt beslut i verksamheten.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Intresserad av människor och deras historia, med mångårig erfarenhet från företagarsidan och som rådgivare.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.

Rådgivningen kan handla om vilka uppgifter som ska anges när du ansöker om ett Coronastöd för ditt företag. Det kan även handla om rådgivning till dig som redan har sökt ett Coronastöd och som behöver komplettera din ansökan. Eller om mer generella funderingar kring Coronastöden, till exempel om du har möjlighet att söka Coronastöd för ditt företag.

Om din rådgivning gäller en skarp ansökan om Coronastöd, är det viktigt att komma ihåg att det är du själv som fyller i ditt företags ansökan, men genom Timbanken får du råd och guidning kring vilka uppgifter det är som efterfrågas och som du ska ange i din ansökan.