Helena Björkman

Bild på Helena Björkman

072-212 48 85

helena.bjorkman@emcsverige.se

Spetskompetens
Strategiutveckling. Nulägesanalys. Hållbarhetsredovisning. Agenda 2030. Klimatberäkning- och rapportering. Väsentlighetsanalys. Intressentdialog.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Alla frågor som berör hållbar affärsutveckling, klimatstrategier, -rapportering och -mål, analysarbete, väsentlighetsbedömningar bland annat. Kan även vara behjälplig i att öka förståelse för, samt kompetensutveckla inom, hållbarhet.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
Ett möte som utgår från deras specifika behov och som resulterar i nya insikter, kunskaper och möjligheter.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
Fastställ syfte och mål med mötet. Varför möts vi och vad är ditt önskade resultat av mötet?

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
”Det där känns ju inte så svårt.”

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Jag är resultatinriktad, strukturerad, flexibel och pedagogisk. Jag är van att anpassa budskap och tilltal efter olika typer av målgrupper, branscher och kompetenser.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska.