Elke Rosiers

Bild på Elke Rosiers

073-763 22 93

elke.rosiers@avanoa.se

Avanoa AB

www.avanoa.se

Spetskompetens
Stödfinansiering. Affärsmodell. Budgethantering. Alliansbyggande. Projektledning. Ledarskap.

Vilken typ av frågor kan företagaren bolla med dig?
Med lång erfarenhet av affärsrådgivning för små och medelstora företag (SMF) och med specialistkunskap kring rådgivning och implementation inom offentlig och privat kapitalanskaffning kan många typer av frågor behandlas under ett möte. Exempel är diskussioner kring verksamhetsstrategi, affärsplan och affärsmodell, samt hur man på bästa sätt kan utnyttja bidragsfinansiering för att finansiera utveckling.

Vad kan företagaren förvänta sig vid mötet med dig?
För mig är en viktig del i rådgivningen att företagaren känner sig hörd och förstådd och att företagarens mål med mötet är uppfyllt. Vid slutet av varje möte summerar vi vilka lärdomar och slutsatser som uppnåtts under mötet och tillsammans sätter upp en handlingsplan och målsättning framåt.

Hur önskar du att företagaren förbereder sig inför mötet med dig?
En viktig del i ett 1-till-1 möte är att säkerställa att det finns en samförståelse kring förväntningarna på mötet. Inför ett möte önskas företagaren därför på förhand definiera och kommunicera de diskussionsområden som önskas beröras och även definiera de resultat man önskar få ut från mötet.

Vilken känsla vill du att företagaren tar med sig från ert möte?
Efter ett möte är målsättningen att företagaren med självförtroende ska känna att personen/företaget besitter det färdigheter och verktyg som behövs för att arbeta och lyckas med kommande utmaningar. Företagaren ska ta med sig en känsla av trygghet och ta med sig kunskap om de omfattande resurser, verktyg och experter som finns tillgängliga.

Beskriv dina styrkor som rådgivare
Mina styrkor som rådgivare ser jag bland annat i mina förmågor att vara en god lyssnare, att göra opartiska analyser, samt att komma med personlig, skräddarsydd feedback. Genom mina år som egenföretagare och entreprenör har jag utvecklat en empati och ödmjukhet för de utmaningar man som företagare står inför i alla led i företagets tillväxt, där konkreta exempel från mitt eget företagande kan komma till nytta.

Ger konsultstöd på följande språk
Svenska, engelska, nederländska, franska.