Michaela Sundström

Michaela Sunstrom

Michaela Sundström
Miljö, Social, ekologisk hållbarhet och CSR

michaela.sundstrom@sweco.se
0702-89 71 38

SWECO Enviroment AB
http://www.sweco.se/

Michaela Sundström jobbar på SWECO Enviroment AB med miljö och hållbarhetsfrågor. Michaela kan hjälpa företag med bland annat miljöpolicys, tillståndsfrågor och kontakt med myndigheter. Hon vill visa att det inte behöver vara så svårt och att det oftast blir lönsamt i slutändan.

"Man kan göra det väldigt enkelt och få in hållbarhet på ett praktiskt sätt i det arbetet som man gör dagligen!"

Presenteras av:

I samarbete med:

Utvecklad av DH Solutions