Hanna Plymouth

Hanna Plymouth

Hanna Plymouth
Miljö, Social, ekologisk hållbarhet och CSR

hanna@hplymouthutveckling.se
0727-30 42 42

H Plymouth Utveckling AB
http://hplymouthutveckling.se/

Hanna Plymouth driver sedan 10 år H Plymouth Utveckling AB som hjälper dig att sälja mer till både nya och befintliga kunder samt att komma igång med hållbarhetsarbetet. Hanna utgår ifrån just verksamheten och kunderna. Genom detta skapas motivation och vilja att göra det som ger resultat. Att driva företag ska vara roligt!

"Människor och företag vill och ska få lov att växa."

 

Presenteras av:

I samarbete med:

Utvecklad av DH Solutions