Hanna Berggren

Hanna Berggren

Hanna Berggren
Miljö, Social, ekologisk hållbarhet och CSR

hanna.berggren@seeu.se
0737-08 25 82

See U Halmstad AB
http://www.seeu.se/

 

Hanna Berggren, See U i Halmstad AB, brinner för miljöfrågorna i ett entreprenörskap. Hon tror på kunskap, förståelse och kommunikation. Hanna vill belysa de positiva aspekterna av miljöfrågorna och inte bara se det ur ett negativt perspektiv.

"Mitt motto är att, det jag har upplevt i naturen som liten, vill jag att mina barn också ska kunna uppleva."

Presenteras av:

I samarbete med:

Utvecklad av DH Solutions