Alma Ragnarsson

Alma Ragnarsson

Alma Ragnarsson
Miljö, Social, ekologisk hållbarhet och CSR

alma.ragnarsson@seeu.se
0733-01 12 49

See U Halmstad AB
http://www.seeu.se/

Alma Ragnarsson, See U Halmstad AB, jobbar med miljö och hållbarhet, främst med miljöledning för att strukturera upp ett hållbarhetsarbete i företag. Alma jobbar också med hållbarhetsutveckling inom event och evenemang.

"Oavsett vad det är man gör, och kanske framför allt när det handlar om just miljö, så ska det vara lätt att göra rätt!"

Presenteras av:

I samarbete med:

Utvecklad av DH Solutions