Susanna Bergendorf

Susanna Bergendorf

Susanna Bergendorf
Marknad, sälj, social media, varumärkesarbete och offentlig upphandling

susanna.bergendorf@hannellsit.se
0727-39 71 11

Hannells IT AB
http://www.hannellsit.se/

Presenteras av:

I samarbete med:

Utvecklad av DH Solutions