Maria Alexén

Maria Alexen

Maria Alexén
Marknad, sälj, social media, varumärkesarbete och offentlig upphandling

maria@alexenavehall.se
0734- 23 30 67

Alexén Avehall Advisory
http://www.alexenavehall.se/

Maria Alexén driver Alexén Avehall Advisory och rådgiver inom marknad och sälj. Maria tror mycket på att skapa attraktion och förtroende i kundernas ögon.

"Varumärket är som företagets DNA, företagets sound. Och att stanna upp i en tid då alla springer, det tror jag är en framgångsfaktor!"

Presenteras av:

I samarbete med:

Utvecklad av DH Solutions