Ewa-Britt Filipsson

Eva Britt Filipsson

Ewa-Britt Filipsson
Marknad, sälj, social media, varumärkesarbete och offentlig upphandling

info@landsbygdscoach.se
0704-57 41 35

Landsbygdscoach Turism och Affärsutveckling
http://www.landsbygdscoach.se/

Ewa-Britt Filipsson driver Landsbygdscoach Turism och Affärsutveckling. Hon hjälper företag med marknadsföring och att utveckla en produkt eller tjänst, samt att söka finansiering,  Men hennes spetskunskap är att göra företag synliga, framför allt på webben.

"En del är ganska negativa till marknadsföring på sociala medier, men det brukar oftast vara dem som blir de bästa marknadsförarna!"

Presenteras av:

I samarbete med:

Utvecklad av DH Solutions