Pontus Brantberg

Pontus Brantberg

Pontus Brantberg
Ledning, organisationsutveckling, HR och anställningar

pontus@brapersonal.nu
0702-68 06 70

Bra Personal Sverige AB
http://brapersonal.nu/

 

Pontus Brantberg driver Bra Personal Sverige AB och arbetar med rekrytering och att hitta rätt medarbetare. Vad är det för kunskaper som behövs och vad är det för kunskaper som redan finns i företaget?

"Det är medarbetarna som är allt i ett företag, de är motorn, kärnan till det hela!"

Presenteras av:

I samarbete med:

Utvecklad av DH Solutions