Mikael Blom

Mikael Blom

Mikael Blom
Ledning, organisationsutveckling, HR och anställningar

mikael@ledarteamet.se
0733-62 13 71

Ledarteamet
http://ledarteamet.se

Mikael Blom, Ledarteamet, brinner för vad den enskilda individen har för drivkrafter och förmågor. Han kan hjälpa företag med exempelvis kommunikationsstrategier, konflikthantering och sammansättning för att få väl fungerande team.

"Jag gillar att vara där det händer och jag är inte rädd för att kasta mig ut i det okända!"

Presenteras av:

I samarbete med:

Utvecklad av DH Solutions