Malin Brandqvist

Malin Brandqvist

Malin Brandqvist
Ledning, organisationsutveckling, HR och anställningar

malin@awurval.se
0738-43 01 25

AW Urval AB
http://www.awurval.se/

Malin Brandqvist jobbar på AW Urval AB och är i grunden beteendevetare med arbetspsykologi som inriktning. Hon har specialiserat sig på rehab och kan hjälpa företag med just rehabilitering, sjukskrivningar och förebyggandet av dessa. Malin jobbar med exempelvis arbetsmiljön, individuella samtal, coachning och rekrytering.

"Att lyssna på varje enskild persons individuella behov, tycker jag är viktigt, för mötet med människor är så fantastiskt roligt!"

Presenteras av:

I samarbete med:

Utvecklad av DH Solutions