Patrik Persson

Patrik Persson

Patrik Persson
Ekonomi, avtal och juridik

patrik@fbgkontorstjanst.se
0761 - 18 78 14

Falkenbergs kontorstjänst AB
http://www.fbgkontorstjanst.se

Patrik Persson, Falkenbergs kontorstjänst AB. Han vägleder företag inom ekonomi, det kan vara skattefrågor, momsfrågor och dylikt. Han brinner för att rådgiva och vara ett bollplanket för företagare.

"Att tänka utanför boxen, att se från ett annat plan, det kommer man långt på!"

Presenteras av:

I samarbete med:

Utvecklad av DH Solutions