Niclas Christiansson

Niclas Krisiansson

Niclas Christiansson
Ekonomi, avtal och juridik

niclas@revisionsbyran.se
0761-02 13 07

Varbergs Revisionsbyrå AB
http://www.revisionsbyran.se

Niclas Christiansson jobbar på Varbergs Revisionsbyrå AB. Han är bred när det kommer till ekonomi och revision, men spetskunskaperna ligger inom skattefrågor: inkomstskatt, moms, arbetsgivaravgift mm.

"Det är en viss typ av människor som ofta blir egna företagare, de som vågar lite mer än de flesta andra!"

Presenteras av:

I samarbete med:

Utvecklad av DH Solutions