Magnus Carlquist

Magnus Carlquist

Magnus Carlquist
Ekonomi, avtal och juridik

magnus@dinajurister.se
0701-45 17 18

MIHR Development AB
http://www.mihr.se

Magnus Carlquist är jurist och kan hjälpa till med bland annat avtalsskrivning, det kan vara kompanjonavtal eller liknande.

"När man är entreprenör krävs det ibland en viss oräddhet!"

Presenteras av:

I samarbete med:

Utvecklad av DH Solutions