Ritha Andersson

Ritha Andersson

Ritha Andersson
Affärsplan, affärsstrategi och affärsutveckling

ritha@kxm.se
0730-26 10 90

KXM Development AB
http://kxm.se/

Ritha Andersson jobbar på KXM Development AB och arbetar med affärsutveckling och affärsplan, men också med ledning och organisation. Hon tycker det är spännande att möta olika verksamheter och se hur de jobbar.

"Det är viktigt med helhet. Man kanske tänker, "bara jag säljer mer", men hur får man med sig hela företaget så det blir bra!"

Presenteras av:

I samarbete med:

Utvecklad av DH Solutions