Ritha Andersson

Ritha Andersson

Affärsidé och affärsplan

Ledning och organisationsutveckling

ritha@kxm.se

0730-26 10 90

KXM Development AB

http://kxm.se/

Ritha Andersson jobbar på KXM Development AB och arbetar med affärsutveckling och affärsplan, men också med ledning och organisation. Hon tycker det är spännande att möta olika verksamheter och se hur de jobbar.

"Det är viktigt med helhet. Man kanske tänker, "bara jag säljer mer", men hur får man med sig hela företaget så det blir bra!"

Presenteras av:

I samarbete med: