Maria Alexén

Maria Alexén

Marknad och sälj

maria@alexenavehall.se

0734-23 30 67

Alexén Avehall Advisory

www.alexenavehall.se/

Alexén Avehall Advisory hjälper verksamheter att hitta sin riktning. Vi är kreativa strateger och rådgivare inom varumärkesutveckling, positionering, identitet och konceptutveckling. Om du inte vet vad du vill uppnå med ditt varumärke, kan du inte heller veta om du gör rätt.

"Är du tydlig och konsekvent med vad ditt varumärke står för kommer folk att komma ihåg dig. Det kommer att avspeglas i din affär."

Presenteras av:

I samarbete med: