Lena Brantberg

Lena Brantberg

Ledning och organisationsutveckling

lena@brapersonal.nu

0703-50 89 09

Bra Personal Sverige AB

http://brapersonal.nu/

Lena Brantberg driver Bra Personal Sverige AB och kan hjälpa företag med rekrytering och personalfrågor. Det är inte alltid man behöver anställa nya medarbetare, utan att kanske hitta och synliggöra de styrkor och kompetenser som man redan har i ett företag.

"Jag gillar möten med människor, vilka är de i sina verksamheter? Hur  jobbar de och hur tänker de framåt?"

Presenteras av:

I samarbete med: