Hanna Plymouth

Hanna Plymouth

Marknad och sälj

Miljö/ Social och ekologisk hållbarhet

hanna@hplymouthutveckling.se

0727-30 42 42

H Plymouth Utveckling AB

http://hplymouthutveckling.se/

Hanna Plymouth driver sedan 10 år H Plymouth Utveckling AB som hjälper dig att sälja mer till både nya och befintliga kunder samt att komma igång med hållbarhetsarbetet. Hanna utgår ifrån just verksamheten och kunderna. Genom detta skapas motivation och vilja att göra det som ger resultat. Att driva företag ska vara roligt!

"Människor och företag vill och ska få lova att växa."

Presenteras av:

I samarbete med: