Hanna Norrman Andersson

Hanna Norrman Andersson

Miljö/ Social och ekologisk hållbarhet

hanna.norrman@seeu.se

0706-39 13 05

See U Halmstad AB

http://www.seeu.se/

Hanna Norrman Andersson, See U Halmstad AB, jobbar främst med miljöarbete och socialt ansvar. Hanna vill hjälpa företag med att påvisa att hållbarhetsarbete är intressant och att det handlar om att skapa affärsmöjligheter.

"Hållbarhetsarbete behöver inte bara vara något jobbigt som man måste göra, utan det är något väldigt intressant och det handlar om affärsmöjligheter!"

Presenteras av:

I samarbete med: