Anita A'son-Strandahl

Anita A'son-Strandahl

Affärsidé och affärsplan

Ekonomi och Juridik

Ledning och organisationsutveckling

anita@mihr.se

0702-04 47 33

MIHR Development AB

http://www.mihr.se/

Anita A'son-Strandahl, MIHR Development AB. Hon kan hjälpa till med att utveckla organisationer och dess affärsidéer. Hon ser sig själv som positiv realist och anser att allt hänger ihop, i en verksamhet.

"Att få rådgivning handlar inte om att få en käpp, utan snarare ett fiskespö och man kan fiska tillsammans med en part utifrån!"

Presenteras av:

I samarbete med: